Alfa Laval (237)
Filters and Strainers (239)
Buna (9)
EPDM (13)
Viton (10)

 • SEGMENTED CLAMP ASSEMBLY

  Springfield, MO 0 EA
  Durham, NC 0 EA
  Modesto, CA 0 EA
  Grand Prairie, TX 13 EA

  $259.63 / EA

 • SCREEN ASSEMBLY SHORT 40 MESH

  Springfield, MO 0 EA
  Durham, NC 0 EA
  Modesto, CA 0 EA
  Grand Prairie, TX 1 EA

  $778.44 / EA

 • OVERSCREEN SHORT 1" 1.5" 2" WIRE CLOTH 60 MESH

  Springfield, MO 0 EA
  Durham, NC 0 EA
  Modesto, CA 0 EA
  Grand Prairie, TX 5 EA

  $192.15 / EA

 • OVERSCREEN LONG 1.5" 2" WIRE CLOTH 100 MESH

  Springfield, MO 0 EA
  Durham, NC 0 EA
  Modesto, CA 0 EA
  Grand Prairie, TX 10 EA

  $350.43 / EA

 • BACKUP TUBE .250" HOLES SHORT 1" 1.5" 2" FILTER

  Springfield, MO 0 EA
  Durham, NC 0 EA
  Modesto, CA 0 EA
  Grand Prairie, TX 3 EA

  $254.62 / EA

 • FILTER MEDIA NYLON 26/29 MESH 765 MICRON SHORT 1" 1.5" 2"

  Springfield, MO 0 EA
  Durham, NC 0 EA
  Modesto, CA 0 EA
  Grand Prairie, TX 550 EA

  $1.68 / EA

 • OVERSCREEN SHORT 1" 1.5" 2" PERFORATION METAL .062" HOLE

  Springfield, MO 0 EA
  Durham, NC 0 EA
  Modesto, CA 0 EA
  Grand Prairie, TX 0 EA

  $192.15 / EA

 • FILTER MEDIA NYLON 765 MICRON LONG 1" 1.5" 2"

  Springfield, MO 0 EA
  Durham, NC 0 EA
  Modesto, CA 0 EA
  Grand Prairie, TX 250 EA

  $2.62 / EA

 • SCREEN ASSEMBLY LONG 80 MESH

  Springfield, MO 4 EA
  Durham, NC 0 EA
  Modesto, CA 0 EA
  Grand Prairie, TX 0 EA

  $703.10 / EA

 • DISTRIBUTOR CAP 1" 1.5" 2" FILTER STRAINER

  Springfield, MO 0 EA
  Durham, NC 0 EA
  Modesto, CA 0 EA
  Grand Prairie, TX 7 EA

  $54.14 / EA

 • RETAINING RING BUNA 1" 1.5" 2" FILTER STRAINER

  Springfield, MO 0 EA
  Durham, NC 0 EA
  Modesto, CA 2 EA
  Grand Prairie, TX 2 EA

  $7.76 / EA

 • FILTER MEDIA NON-WOVEN RAYON 40 MICRON SHORT 1" 1.5" 2"

  Springfield, MO 0 EA
  Durham, NC 0 EA
  Modesto, CA 0 EA
  Grand Prairie, TX 0 EA

  $1.68 / EA